Już od samego początku istnienia wiary chrześcijańskiej powstało wiele zagadek i tajemnic związanych z miejscem pochówku syna Józefa z Arymatei Jezusa Chrystusa. Szukając w Jerozolimie śladów grobu „Króla Żydowskiego”,  archeolodzy natrafili na starożytne katakumby liczące 70 lat n.e. Jak twierdzą badacze, to znalezisko może wstrząsnąć całym Kościołem Katolickim i podważyć istniejące dotychczas zapiski biblijne, m.n. o zmartwychwstaniu Syna Bożego.

Tajemniczy sarkofag znajduje się w pobliżu Góry Oliwnej, 60 metrów od odkrytego w 1980 roku grobowca rodziny Jezusa. W tym miejscu prawdopodobnie spoczywają szczątki bliskich Jezusa – matki Marii, ojca Józefa oraz znanej z opisu drogi krzyżowej, nawróconej prostytutki Marii Magdaleny.

Po 30 letniej przerwie spowodowanej protestami lokalnej ludności oraz opiekunów miejsca spoczynku świętych.  James Tabor uzyskał zgodę władz kościelnych i wznowił dalsze badania archeologiczne. Do eksploracji grobowca, odkrywcy zastosowali najnowsze osiągnięcia zaawansowanej technologii. Naukowcy wywiercili w komorze otwór i wpuszcili do katakumb robota wyposażonego w mini kamerę. Obraz jaki zarejestrowało urządzenie wprawiło w osłupienie całą ekipę. Robot odkrył w środku prostokątne urny wykonane z piaskowca , w tamtych czasach nazywano je „pudłami na kości” . Na pokrywach pudeł widniał wyryty napis w języku aramejskim  „Boski Jehowa Wstań! Wstań!”.

Według Tabora napis stanowi namacalny dowód ,że w zawartości pudła z kośćmi, znajdują się szczątki Jezusa Chrystusa . Oprócz sarkofagu Jezusa, kamera robota zarejestrowała inną trumnę z rysunkami. Na płycie widnieją rysunki ryby z człowiekiem w środku, symbolizujące początki chrześcijaństwa. Po dokładniejszym zbadaniu rysunku, okazało się ,że  przedstawia on wizerunek Jonasza i wieloryba i jest symbolem zmartwychwstania. Znalezisko już budzi wiele kontrowersji nie tylko wśród społeczności katolickiej, ponieważ może podważyć całą wiarę chrześcijańską. Jedno jest pewne, że odkrywa nowe fakty historyczne, oraz ukazuje inne oblicze tego co wydarzyło się na Ziemi Świętej prawie 2000 lat temu.