Jak wybrać dobrego fachowca elektryka

Remont instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu jest to nie tylko niemały wydatek, ale przede wszystkim staniemy przed poważnym dylematem, jaka firma elektroinstalacyjna dobrze wykona dla nas usługę. W artykule przedstawimy kilka wskazówek i sugestii, które mamy nadzieję, pozwolą Tobie dokonać właściwego wyboru. Na początku poszukiwań przydatna jest rozmowa ze znajomymi – należy zapytać się, czy nie znają jakiegoś godnego polecenia fachowca, jeśli okaże się, że nie, to musimy zacząć poszukiwania na własną rękę. I tu możemy napotkać nie mały problem.

Elektryk fachowiecNajprościej jest wpisać w wyszukiwarkę hasło: „usługi elektryczne” najlepiej z nazwą naszego miasta i w jednej sekundzie otrzymamy kilka set tysięcy wyników. Żeby zawęzić nasze poszukiwania powinniśmy wpisać np:” instalacje elektryczne Warszawa„,wyszukiwarka pokaże nam około 1,840,000 wyników, więc wybór i liczba oferowanych usług jest ogromna.

Przeważnie każda dobrze szanująca się firma posiada własną stronę www. Odwiedzając stronę z łatwością znajdziemy wszystkie potrzebne dane do kontaktu. Jak to stare dobre powiedzenie brzmi „Jedna jaskółka wiosny nie czyni”, więc żeby mieć jakikolwiek pogląd co do ceny i wykonania naszej elektryki,  powinniśmy umówić się na spotkanie z kilkoma fachowcami.

Podczas rozmowy musimy zwrócić szczególną uwagę , czy nasz przyszły wykonawca, legalnie prowadzi działalność gospodarczą i przynajmniej od kilku lat, czy nie jest to tak zwana Złota Rączka lub Uczynny Sąsiad –  fachowiec od wszystkiego i od niczego. Jest to bardzo ważne ponieważ instalacja elektryczna, musi byś bezpieczna , sprawna i ułożona zgodnie ze sztuką, (chodzi tu o zdrowie, życie i za razem komfort domowników).

dobra firma elektrycznaŻebyśmy mieli pewność co do profesjonalizmu wykonawcy, powinniśmy sprawdzić, że osoba z którą rozmawiamy jest naprawdę tym za kogo się podaje. Na wstępie rozmowy możemy poprosić o pokazanie uprawnień (SEP). Jest to dokument wydawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, który uprawnia elektryka do pracy. Bez takiego dokumentu nie można wykonywać żadnych prac związanych z prądem elektrycznym. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wiedzy technicznej wykonawcy – Zapytajmy się ile czasu jest w branży, referencje i jeśli jest to możliwe niech nam okaże. Często tak bywa nasz remont musi opierać się na wiedzy technicznej wykonawcy, nie posiadając schematu rozmieszczenia instalacji, możemy zapytać elektryka o poradę: jak by wykonał naszą sieć elektryczną, ile materiałów będzie potrzebował do wykonania pracy, jaka jest cena za robociznę, materiały oraz w jakim terminie planuje zakończyć pracę. Są to bardzo istotne wskazówki, ponieważ dadzą nam jasny pogląd na koszt i bardzo pomogą w rozmowie z kolejnymi firmami.

Gdy już odbędziemy wszystkie rozmowy wstępne, to kolejnym krokiem jaki musimy podjąć jest wybór właściwej firmy. Tu musimy kierować się zdrowym rozsądkiem i też trochę zaryzykować . Starajmy się wybrać wykonawcę, który oferuje nam średnie lecz nie wygórowane ceny, mieszka w waszym mieście i prowadzi działalność gospodarczą o profilu elektroinstalacyjnym.

Pamiętaj to jest ważne – zanim wykonawca przystąpi do pracy, koniecznie musimy spisać umowę. W umowie na wykonanie prac elektrycznych musimy uwzględnić kilka bardzo ważnych rzeczy. W dwóch jednobrzmiących formularzach należy wpisać dane z Dowodów Osobistych stron, termin rozpoczęcia i czas zakończenia robót wraz z ustalonymi karami pieniężnymi za każdy dzień zwłoki, okres gwarancji powykonawczej oraz formy zaliczkowania czy zapłaty za całość usługi. Na końcu każda ze stron powinna złożyć stosowne podpisy, a wykonawca przyłożyć pieczęć firmową.

Dobrze spisana umowa uchroni nas przed ewentualnymi kłopotami i będziemy mogli zawsze dochodzić swoich praw przed sądem. Dodatkowo da nam pewność, że elektryk wykona wzorowo zlecone zadanie i w razie jakichkolwiek problemów będziemy mogli liczyć na pomoc i nie zostaniemy na przysłowiowym lodzie.

Po zakończeniu wszystkich prac w naszym domu przystępujemy do odbioru instalacji, jeśli jest zgodna z ustalonymi założeniami, to strony podpisują protokół odbioru, Natomiast firma elektroinstalacyjna powinna dostarczyć nam protokoły z wynikami badań instalacji elektrycznej (pomiary). Pamiętajmy ,że takie dokumenty muszą posiadać pieczątki firmowe z podpisem wykonującego pomiary, ponieważ mają ważność od 1 roku do 5 lat.

Pomiary elektryczne są prawnym poświadczeniem prawidłowego i bezpiecznego działania sieci elektrycznej. Na zakończenie robót wykonawca musi dostarczyć podpisaną gwarancję z ustalonym w umowie okresem obejmującym darmowe naprawy. Jeśli wszystkie kryteria zostaną wypełnione i nie występują żadne niechciane usterki z siecią czy urządzeniami, możemy z czystym sercem zapłacić za dobrze wykonaną pracę i co najważniejsze spać spokojne we własnym domu.

Podsumujmy w kilku punktach jakie kryteria powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze dobrej firmy elektrycznej:

1. Wykonawca powinien posiadać ważne uprawnienia SEP

2. Legalnie prowadzić działalność gospodarczą o profilu eletrotechnicznym

3. Firma powinna być z tego samego miasta lub bliskiej okolicy.

4. Wykonawca musi posiadać referencję, odpowiedni staż pracy oraz wiedzę techniczną.

3. Przedstawić nam normalną ofertę i niewygórowane ceny (średnie rynkowe), zagwarantuje to użycie dobrej jakości materiałów.

4. Przed przystąpieniem do pracy , koniecznie jest spisanie 2 umów z zakresem robót –  po jednej dla stron. Na umowie powinna widnieć pieczątka firmowa z NIP i REGON

5. Wszelkie zaliczki na zakup materiałów powinny być wyszczególnione w treści umowy.

6.Wykonawca powinien wykonać instalację elektryczną z nowych materiałów i tylko zakupionych w hurtowniach, które posiadają odpowiednie certyfikaty.

7. Po zakończeniu prac, sprawdzamy czy firma należycie wykonała instalację zgodnie z ustaleniami.

8. Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie badań instalacji elektrycznej, popartych podpisanymi protokołami . Takie badania może wykonać tylko osoba uprawniona do wykonywania pomiarów. ( w mieszkaniach lok i domach mają ważność do 5 lat).

9. Jeśli uważamy , że nasz wykonawca wywiązał się z umowy, następuje odbiór robót , który też musi być poparty odpowiednim protokołem.

10. Obowiązkiem firmy jest wystawienie klientowi gwarancji ( przeważnie jest to okres od 1 roku do 2 lat).

11. Kiedy wszystkie powyższe warunki zostaną dopełnione możemy prosić o wystawienie rachunku i dokonujemy zapłaty za porządnie wykonaną usługę.

2 Comments:

  1. No to prawda, Internet to dobre źródło, ale jeszcze bardziej skuteczne jest zazwyczaj pytanie znajomych. My teraz budujemy dom i nam polecono firmę z Katowic, dojechali do nas bez problemu. Zobaczymy jak ostatecznie się spiszą. Na razie nie mamy zastrzeżeń.

  2. W razie czego zawsze można poszukać opinii o fachowcu w internecie

Dodaj komentarz