Jak wykonać własnymi siłami ogródek skalny

pielęgnacja-ogródka-skalnego
Do budowy ogródka skalnego najlepiej przystąpić wiosną, co da roślinom cały sezon na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu i przygotowanie do zimy.Przede wszystkim teren wybrany pod skalniak należy bardzo starannie oczyścić z wszelkich chwastów, szczególnie wieloletnich – w późniejszym czasie ich wyrywanie spomiędzy kamieni i roślin będzie praktycznie niewykonalne. Najlepiej po usunięciu chwastów odczekać jeszcze dwa tygodnie przed dalszymi pracami – w tym czasie pozostawione w glebie fragmenty rozłogów chwastów wydadzą nowe pędy i będzie można je usunąć w całości.

W następnej kolejności należy zadbać o drenaż – skalniak nie może być miejscem, gdzie zalega woda w opadów czy podlewania, ponieważ rośliny górskie, jakie tam posadzimy nie są odporne na takie warunki.

Z wykonania drenażu można zrezygnować jedynie wtedy, gdy gleba jest bardzo przepuszczalna, piaszczysta. W innym wypadku na powierzchni przeznaczonej pod skalniak trzeba ułożyć warstwę drenażu – tę funkcję może spełniać żwir, drobny tłuczeń lub po prostu drobne kamienie polne (wielkości kilku centymetrów). Warstwa ta powinna mieć przynajmniej 15 cm.

Na przygotowanej warstwie drenażowej formujemy przyszły skalniak. Jak już wspomniano wcześniej, nie powinien mieć kształtu kopca czy kopuły, a raczej dość nieregularny, sprawiający bardziej naturalne wrażenie. Po usypaniu ziemi należy zlać skalniak obficie wodą i odczekać kilka dni, aż ziemia osiądzie.Następnym etapem jest umieszczenie kamieni i odłamków skalnych.

Przy projektowaniu i budowie ogrodu skalnego należy przestrzegać kilku zasad:

Kamienie o płaskich kształtach prezentują się lepiej niż kamienie zaokrąglone. Możemy do wykonania pracy użyć, łupków, otoczaków czy granitów. Schodki lub ścieżki warto przesypać drobnym żwirkiem lub wyłożyć niewielkimi kolorowymi kamyczkami.

Kamienie powinny być umieszczone w taki sposób, aby ok. 2/3 ich objętości znajdowało się w ziemi.

Kładzenie kamieni jedynie na powierzchni daje sztuczny, mało estetyczny efekt.

Nie należy umieszczać kamieni tak, aby sterczały pionowo w górę, co wygląda nieraz groteskowo.

Najlepiej układać kamienie mniej więcej schodkowato, by częściowo zachodziły na siebie (przynajmniej niektóre). Jest to najbardziej zbliżony do naturalnego układ.

Duże głazy powinny być umieszczone w dolnej 1/3 wysokości skalniaka.

Ich umieszczenia na szczycie lub w pobliżu niego powoduje niemiłe wrażenie niestabilności całej konstrukcji (jakby kamień miał się stoczyć i wszystko zniszczyć), a poza tym nadaje jej ciężki, nienaturalny wyraz.

Warto przy układaniu kamieni ozdobnych zaburzyć nieco regularność zbocza, formując półki skalne na rośliny oraz „dolinki potoków” – podłużne obniżenia, które zostaną wypełnione drobnymi kamykami („piargi”). Takie elementy dodadzą całej kompozycji dynamiki, nie należy jednak przesadzać z ich ilością.

Po ułożeniu kamieni dosypujemy ziemi tam, gdzie to konieczne i przystępujemy do sadzenia roślin. Wybierając gatunki, należy zwrócić uwagę na ich właściwy dobór pod względem wymagań. Jeśli gleba jest słaba i przepuszczalna, możemy posadzić tylko mało wymagające rośliny, jak rojniki i rozchodniki, skalnice, głodki, gęsiówki, macierzanki, rogownice, smagliczki, karmniki.

Na żyźniejszej glebie dobrze będą się czuły także pełniki, zawilce, jaskry, miłki. Warto dobrać różnorodne rośliny, o różnej barwie kwiatów i różnej porze kwitnienia, ale nie należy ich sadzić pojedyńczo – większość gatunków rozrasta się dość wolno, więc uzyskanie ładnych kęp zabierze bardzo dużo czasu, a puste przestrzenie na skalniaku będą miejscem rozwoju chwastów.

Podobnie jak przy obsadzaniu rabat najlepiej sprawdza się sadzenie w grupie kilku roślin tego samego gatunku, które znacznie wcześniej utworzą atrakcyjną grupę lub barwną poduchę. Można także uprawiać niskie rośliny cebulowe, np. irysy lub tulipany botaniczne i czosnki.

Oprócz bylin można na skalniaku posadzić niektóre karłowe odmiany iglaków. Przed zakupem upewnij się, że faktycznie odmiana jest karłowa – w szkółce wszystkie rośliny są małe. Najlepszy efekt dadzą płożące jałowce, karłowe odmiany cyprysików i niewielkie odmiany kosodrzewiny.

Z krzewów iglastych na skalniak nadają się płożące irgi oraz żarnowce. Należy zwrócić uwagę na ostateczne rozmiary krzewu – posadzenie jałowca na skalniaku o wymiarze 1m x 1m po kilku latach spowoduje, że cały skalniak będzie pokryty pędami jałowca, a wszystkie inne rośliny zostaną wyparte.

Przy sadzeniu roślin w szczelinach skał i pomiędzy kamieniami konieczne jest usunięcie ziemi z ich bryły korzeniowej, a czasem nawet podział kępki nożem. Potraktowane w ten sposób rośliny łatwo wysychają, więc zaraz po sadzeniu należy dbać o nawadnianie i nie wykonywać tego zabiegu przy suchej i gorącej pogodzie.

Dodaj komentarz